Deze jongen zijn 4 tot 5 maanden oud. Ik moest de kop beter krijgen en de bevedering moest beter. Oordeelt u zelf en vergelijk met de jongen van 2016. Moet nu alleen oppassen dat ze niet te groot worden.

Volume, kop en bevedering redelijk goed

Ouders koppel 8
8fuh306 x hm46104

Nog afwachten. Net 4 maand

Volume en bevedering redelijk goed. Kop kan beter

Ouders koppel 5
8fuh126 x 8fuh132

Kuif wel goed. Is wel klein, maar mist wat volume.

Resevekoppel
8fuh113 x 8fuh24

Lijkt prima vogel.

Ouders koppel 8
8fuh111 x 8fuh 37

Lijkt prima vogel.

Volume, kop en bevedering redelijk goed

Ouders koppel 3
8fuh6 x 8fuh42

Deze moet wat meer volume hebben

Volume, kop en bevedering redelijk goed

Ouders koppel 9
8fuh5 x 8fuh135

Oogt wat te lang. Kuif en bevedering zijn wel goed

Ouders koppel 1
8fuh3 x 8fuh109

Volume, kop redelijk goed. Bevedering kan beter

Ouders koppel 8
8fuh306 x hm46104

Volume goed. Bevedering kan nog strakker. Kop moet nog beter

Nog even afwachten

Ouders koppel 5
8fuh126 x 8fuh132

Redelijk. Kan nog wat korter.

Reserve koppel
8fuh122 x hm46/104

Deze moet wat meer volume hebben

Kuif. Vogel mist volume. Mist alle staartpennen. Is inde voliere gebeurd.

Volume, kop en bevedering redelijk goed

Bevedering en kop lijken redelijk. Verder nog weinig van te zeggen.

Ouders koppel 2
8fuh34 x hm46/104

Deze moet wat meer volume hebben

Volume en bevedering redelijk goed. Kop ook wel, maar moet nog iets voller in de rug.

Ouders koppel 1
8fuh3 x 8fuh109

Volume en kop kunnen beter. Bevedering is wel goed

Ouders koppel 8
8fuh306 x hm46104

Volume, kop en bevedering redelijk goed

Lijkt prima vogel

Ouders koppel 5
8fuh126 x 8fuh132

Goed volume. Goede kop. Kan korter.

Reserve koppel
8fuh122 x hm46/104

Net 4 maand oud. Afwachten. Oogt wat lang.

Nog afwachten. Net 4 maand

Dit vind ik een hele mooie vogel

Ouders koppel 3
8fuh6 x 8fuh42

Nog iets meer volume

Volume en bevedering redelijk goed. Kop kan beter