Ik zet vaak meerdere poppen met hun jongen in een babykooi  als de jongen net zijn uitgevlogen. Hier zie je 3 poppen met hun jongen. 1 is de bruine pop . De andere 2 poppen zie je aan het eind van de video hun jongen nog voeren. Waarom doe ik dit.

1 Zo leren de jongen van elkaar sneller hoe ze aan eten komen.

2 Misschien wel belangrijker. In broedkooien beginnen poppen vaak sneller veren van de jongen te plukken om weer opnieuw een nest te maken.

Pas geleden las ik ergens dat iemand de jongen vanaf dag 23 het zelf uit laat zoeken, maar daar geloof ik niet in. Uit ervaring zeg ik dat dat te vroeg is. Bij mij gaan vanaf dag 25/26 de ouderpoppen bij de jongen weg. Soms zet ik wel 2 of 3 x daags dan even een jong wat het slecht heeft bij de ouderpop,zodat deze het jong ietwat bij kan voeren.