Vandaag 1 juni jongen uit de grote voliere op zolder gevangen. Alle oude mannen en poppen zitten nu op zolder en alle jongen in de buitenvoliere bij mij thuis, Nu kan ik ze goed  beoordelen. Zie ook de jongen deel 2 van 2020. Later zal ik de andere jongen ook op de foto zetten. 

 • man 8fuh 360

  Jongen koppel 1

  pop 8fuh 319 x 8fuh 504

 • man 8fuh 370

  Deze 2 jongen vielen direct op. Vogels zijn van half januari.

 • man 8fuh 361

  Ook dit Kuifjong is van half januari. Deze foto is van 17 juni.

 • pop 8fuh 403

  Jong is van half maart. Foto is van 12 mei.

 • man 8fuh 398

  Jongen koppel 3
  Pop 8fuh 317 x Man Vl48 135

 • Pop 8fuh 399

  Jongen zijn van begin maart. Foto's zijn van 17 juni.

 • pop 8fuh 354

  Jongen koppel 5.
  pop 8fuh 207 x VL48 226

 • man 8fuh 363

  Deze 2 jongen vielen direct op. Vogels zijn van half januari. Foto is van 17 juni.

 • pop 8fuh 350 met ringnr. van 2019. Ik had 50 ringen en 51 jongen.

  Dit jong van eind maart. Deze foto is van 17 juni.

 • pop 8fuh 395

  Vogel is van eind februari. Foto is van 17 juni.

 • pop 8fuh 406

  Vogel is van eind maart. januari. Foto is van 17 juni.

 • man pop 8fuh 396

  Vogel is van eind februari. Foto is van 17 juni.

 • pop? 8fuh 392

  Jong koppel 6.
  Pop 221 x man 8fuh 342

 • man 8fuh 384

  Vogel is van begin maart.

 • pop 8fuh 362

  Jong koppel 7.
  Pop 8fuh 534 x VL48 135

 • pop 8fuh 376

  Jong koppel 8.
  pop 8fuh 533 x 8fuh 340

 • 8fuh 377

  Vogels zijn van half februari. Foto's van 17 juni.